ПРВИ ЦИКЛУС

Предлог организације образовно–васпитног рада у првом циклусу одељењу које се дели на групе:

  • Одељења су подељена на две уједначене групе по бројности (група А и група Б)
    О подели конкретних одељења родитељи ће бити обавештени од стране одељенских старешина, али је извесно да се  деле се искључиво нека од одељења где је то неопходно због бројног стања.
  • Ученици обе групе свакодневно долазе  у школу
  • Почетак наставе за групу мења се на недељном нивоу
  • На недељном нивоу је и промена смена за разредну наставу (прве недеље настава се одвија по групама преподне, а друге недеље се одвија послеподне)
  • Часови трају 30 минута
  • Распоред звона

Подела на групе у оквиру првог циклуса:

Одељења први циклус Подела
1-1
Група А и група Б
1-2
Група А и група Б
1-3
I-4
Група А и група Б
1-5 и 2-5
Група А и група Б
2-1
Група А и група Б
2-2
Група А и група Б
2-3
2-4
3-1
Група А и група Б
3-2
Група А и група Б
3-3
Група А и група Б
3-4
Група А и група Б
3-5
4-1
Група А и група Б
4-2
Група А и група Б
4-3
Група А и група Б
4-4
Група А и група Б
4-5

Распоред звона за одељења првог циклуса: http://osservo.edu.rs/ritam-radnog-dana-skole/

Распоред часова:

понедељак уторак среда четвртак петак
1.
Матерњи језик
Математика
Матерњи језик
Математика
Матерњи језик
2.
Математика
Матерњи језик
Математика
Матерњи језик
Математика
3.
Свет око нас / Природа и друштво
Дигитални свет / Пројектна настава / Изборни предмет
Свет око нас / Природа и друштво
Страни језик
ЧОС
4.
Страни језик
Физичко и здравствено васпитање
Грађанско васпитање / Верска настава
Музичка култура
Ликовна култура
1.
Матерњи језик
Математика
Матерњи језик
Математика
Матерњи језик
2.
Математика
Матерњи језик
Математика
Матерњи језик
Математика
3.
Свет око нас / Природа и друштво*
Дигитални свет / Пројектна настава / Изборни предмет*
Свет око нас / Природа и друштво*
Страни језик
ЧОС
4.**
Српски језик као нематерњи у одељењима која се деле на групе
4.
* Интегрисани, међупредметни приступ у планирању наставе у оквирукога се повезују садржаји из осталих наставних предмета са предметима (Грађанско васпитање, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко и здравствено васпитање, као и српски језик као нематерњи)

Напомена:

   * Настава/ распоред часова  у одељењима на мађарском наставном језику, која се не деле због малог броја ученика, 2 пута недељно ће садржати 5 часова, због редовног наставног предмета: српски језик као нематерњи.

   * Настава за ученике који су се путем анкете, изјаснили искључиво за наставу на даљину:

  • ТВ емисије према утврђеном распореду МПНТР
  • Настава на даљину путем одабране платформе, одлука Наставничког већа је да то буде Гугл учионица.

   * И у том случају, провера знања и оцењивање се врше искључиво у школи, за време    непосредног   образовно-васпитног рад