Muzslyáról

Kezdő oldal

Rövid története:

             Muzslya (korábban Felső Muzslya) a Bega folyó jobb partján, közvetlen Nagybecskerek (Zrenjanin) városa mellett fekszik, s ma már annak egyik helyi közösségét képezi. A falu jelenlegi területe korábban a Bega és a Tisza folyó árterületéhez tartozott, s így egészen a 19. századi mocsárlecsapolásokig lakatlan volt ez a vidék.

 

             A 19. század végén Nagybecskerek városának kormánypárti vezetősége labilis politikai helyzete miatt elhatározta, hogy pozíciójának megerősítését új, kormánypárti lakosok betelepítésével oldja meg. 1890-ben a város határa mellé, a kincstári tulajdonban lévő legelőkre 420 magyar katolikus családot telepített. A családok jelentős része az Észak-Bánságból érkezett (legtöbben, 155 család Szajánból). Az új telep a városhoz tartozott, s annak X. kerületét alkotta. A helybeliek hosszú küzdelmének eredményeként 1905-ben a kormány Nagybecskerek városának akarata ellenére községgé emelte a települést, s a várostól , Felsőmuzslya néven függetlenítette. 1902-ben felépült a templom, majd az iskola, az óvoda is. De a falu ezen eredmények, s Nagybecskerek közelségének ellenére is egy világvégi , elhanyagolt kis településnek számított.

 

             Az I. Világháború után a muzslyaiak zöme szegénysorsú volt. A II. világháború után Muzslya újból fejlődésnek indul. A faluban kiépülnek a kövesutak, az áram-, a gáz-, a vízvezeték, felépítik az egészségházat, két új iskolaépület épül, amelyben nyolc osztály, 3 magyar és 3 szerb tagozat van. 1948-1950-ben a települést ideiglenesen ismét a városhoz csatolják, majd 1954-ben már véglegesen. 1953-ban megépült az első aszfaltút, 1955-ben pedig a Bega feletti híd. 1959-ben állandó buszjárat indult el a falu és Nagybecskerek között, majd felépült a művelődési ház, a benzinkút, a Lehel Sportközpont.

            

             A 90-es évek népszámlálási adatjai szerint Muzslyának 9800 lakosa van. A századfordulóhoz viszonyítva 1900-ban 3500 lakosa volt. Ha ezt megfigyeljük láthatjuk, hogy Muzslya fejlődött és gyarapodott is. Jelenleg kb. 8000 lakost számlál, ebből 5500 magyar, a többiek zömmel szerb ajkúak.

 

A település látnivalói:

* Római Katolikus templom (Mária Szent Neve templom)

* Szávió Szent Domonkos templom

* Emmausz Fiúkollégium a templom udvarában épült fel 2002-ben, a nagybecskereki középiskolákban tanuló magyarajkú, vidéki fiúk számára

* Sziveri János költő szülőháza

 

Muzslya kultúr élete:

Muzslya politikai, kulturális és vallási szemszögből dinamikus programokkal és rendezvényekkel dicsekedhet. Példaként említhetem:

o Gyöngyösbokréta

o Durindó

o Mirk kézimunkakiállítás

o Táncdalfesztiválok

o Kulturális programok

o Hagyományápolás

o Nemzeti ünnepek megünneplése

o Regős táborok

o Képzések, továbbképzések, versenyek, táborok szervezése

Ezeket a programokat és rendezvényeket azok a muzslyai társadalmi szervezetek realizálták (23 működő társadalmi szervezet van a településen)

 

Ők a legjobbak