Упис у средњу школу

Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да упишу средњу школу Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2020/2021. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. – преузми
Странице посвећене упису у средње школе Републике Србије –погледај
Конкурс за упис ученика у школску 2020/21. – преузми 
Нови систем бодовања за упис у средње школе 2021/2022. школске године
Рангирање ученика приликом уписа у средњу школу  врши се на основу бодова остварених успехом током школовања (максимално 60) и бодова стечених на малом матури (максимално 40). Испити из српског и математике носи по 13 бодова, а комбиновани тест 14 бодова.
Нови правилник о бодовању за упис у средњу најавила је  помоћница министра просвете Весна Недељковић. 
За упис у специјализоване средње школе приликом рангирања узимају се и бодови које су ученици стекли учествовањем и освајањем награда на неком од такмичења на државном или међународном нивоу.
Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.
Успеси на међународним такмичењима носе:

 • Прво место – 12 бодова
 • Друго место – 10 бодова
 • Треће место 8 бодова

Успеси на републичким такмичењима носе:

 • Прво место – 6 бодова
 • Друго место – 4 бодова
 • Треће место – 2 бода

Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.
Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.
Након положеног завршног испита ученик  израчунава бројабодова које је освојио  и попуњава ЛИСТУ ЖЕЉА.

 САВЕТ   

Листу би требало пажљиво да попуниш и то тако што ћеш на прво место навести образовни профил који би највише волео да упишеш, у складу са бодовима које си освојио у претходном школовању и бодовима које си освојио на завршном испиту. Од те прве и највеће жеље уписујеш редом следеће образовне профиле које желиш, али не без икаквог реда већ од већег ка мањем интересовању.
Обавезно, прво уписуј профиле са четворогодишњим школовањем, а затим са трогодишњим школовањем. У супротном, десиће ти се да будеш распоређен у неку трогодишњу школу, а имао си бодове за четворогодишњу која је била следећа на твојој листи жеља.
Није препоручљиво да уписујеш школе за које уопште ниси заинтересован, јер те компјутер на основу твојих бодова и места школе на ранг листи, може распоредити баш у ту школу.
У конкурсу испред сваког образовног профила/школе, постоји шифра тог образовног профила.
Ту шифру уписујеш у листу жеља на месту где је то предвиђено обрасцем. Шифру уписуј онако како је написана у конкурсу. Шифра је писана латиницом, те је тако мораш уписати у образац.

 Најчешће грешке које ученици праве у избору школе:

 • Уписаћу се у најближу школу. Мрзим да путујем или дуго пешачим до школе.
 • Мој најбољи друг се определио за то занимање. Не желим да се раздвајамо, наставићемо даље школовање заједно.
 • Осветнички пут. Одлуке типа: „Показаћу ја њима шта и колико могу“.
 • Или ћу уписати жељену школу или ми је потпуно свеједно  шта ћу уписати.
 • Ја сам вуковац, све ми иде сјајно од руке. Знам да ћу, шта год да упишем, бити успешан.
 • Пошто немам баш сјајнан успех, уписаћу се тамо где ме приме.

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

 Документа за упис

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

 Потребна документа су:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Сведочанства последња три разреда основне школе
 • Уверење о положеном завршном испиту
 • Сведочанства последња три разреда основне школе
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
 • Дипломе о освојеним наградама