A te kötelességed, hogy rendszeresen járj iskolába és részt vegyél a tanításon,

 • eleget tegyél iskolai kötelezettségeidnek,
 • kövesd a haladásod a tanulásban, és erről értesítsd tanáraidat és szüleidet,
 • ne zavard a tanítás menetét,
 • a tanár engedélye nélkül ne hagyd el az órát.

 A te kötelességed, hogy tiszteld társaidat, tanáraidat és az iskola többi alkalmazottját.

Az is tőled függ, hogyan fog kinézni az iskolád. Ezért a te kötelességed, hogy:

 • betartsd a viselkedési szabályokat,
 • tartsd tiszteletben az iskolai döntéseket,
 • vigyázz az iskola vagyonára,
 • vigyázz az iskolai helyiségek tisztaságára és szépségére
 • legyen gondod a környezet megőrzésére és
 • egészséged megőrzésére.

A tanuló kötelezettségeinek súlyosabb megsértései

A tanuló büntetést kaphat, ha:

 • megsemmisíti, megkárosítja, rejtegeti, kicsempészi, átjavítja vagy kiegészíti a nyilvántartási adatokat, melyeket az iskola vagy más szervezet vezet;
 • átjavítja vagy kiegészíti az adatokat a hivatalos iratban, melyet az iskola vagy más szervezet adott ki;
 • tönkreteszi vagy ellopja az iskola, gazdasági egyesület, magánvállalkozó, tanuló vagy foglalkoztatott tulajdonát;
 • alkoholt, dohányt, kábítószert vagy pszichoaktív szert tart magánál, ezek használatára buzdít, segít a beszerzésükben, más tanulóknak ad belőlük vagy ő maga használja őket;
 • az iskolába vagy más szervezetbe fegyvert, pirotechnikai szert vagy más olyan eszközt hoz be, amellyel más személyek balesetét okozhatja;
 • viselkedésével saját biztonságát vagy más tanulók, tanárok és más alkalmazottak biztonságát veszélyezteti, fizikai és pszichikai sérüléseket okoz  az iskolában és más, iskolán kívüli aktivitások során, melyeket az iskola szervez;
 • olyan céllal használ mobiltelefont vagy más elektronikus berendezést, ill. más eszközt, mellyel mások jogait sérti, vagy ily módon követ el csalást az osztályozás folyamatában;
 • az iskolaév alatt több mint 25 óra igazolatlan hiányzása van tanórákról vagy az oktatási-nevelési munka más formáiról, ebből több mint 15 órát szülei vagy más iskolai képviselője írásbeli értesítése után;
 • kötelességeinek könnyebb megsértése gyakran jellemző rá az egész iskolaév alatt.

A felelőtlen tanulók büntetései

A nevelési-fegyelmi eljárások a következők lehetnek:

 • igazgatói megróvó,
 • tantestületi megróvó vagy
 • az ötödikes-nyolcadikos tanuló más általános iskolába való áthelyezése a tantestület döntése alapján, a másik iskola beleegyezése és a szülők értesítése mellett.

A tanulónak, szülőnek, ill.más törvényes képviselőnek joga van a kimondott nevelési-fegyelmi eljárás ellen fellebbezni az iskolaszéknél, a meghatározott felelősségről és a kimondott eljárásról szóló végzés kézbesítése utáni nyolc napig.

A tanulók jogai

Ha felelősséggel viszonyulsz iskolai kötelezettségeid iránt, tiszteled mások jogait, elvárhatod, hogy a te jogaidat is tiszteletben tartsák.

Jogod van a minőségi oktatáshoz és ahhoz, hogy tanáraidtól magyarázatot vagy segítséget kérj a tanulásban.

Az osztályzatok nyilvánosak, ezért a tanár köteles megmagyarázni, miért kaptad épp azt az osztályzatot.

Ha nem vagy elégedett a magyarázattal, vagy az elmaradt, neked vagy szüleidnek három nap alatt jogotok van írásbeli fellebbezéssel fordulni az igazgatóhoz az osztályzatról, ha pedig vizsgáztatásról van szó, a fellebbezést a vizsgán kapott osztályzatra 24 órán belül kell beadni az osztályzat kimondása után. A tantárgyakból és a magaviseletből kapott félévi vagy év végi osztályzatokra a bizonyítvány kézbesítése utáni három nap alatt lehet az igazgatónál fellebbezni. A nyolcadikos tanulók ugyanezt a bizonyítvány kézbesítése utáni 24 órában tehetik meg.

Jogod van időben teljes információt kapni a jogaidról és kötelezettségeidről, valamint azokról a kérdésekről, amelyek iskoláztatásoddal kapcsolatosak.

Jogod van védve lenni a kiközösítés, erőszak, bántalmazás és elhanyagolás bármelyik formájától. Az iskola és tanáraid kötelessége ebben segíteni.

Ha úgy látod, hogy a jogaid vagy mások jogai sérültek az iskolában, neked vagy a szüleidnek jogotok van kezdeményezést indítani a tanulóknak vagy a tanároknak az oktatási-nevelési folyamatban való felelőssége kivizsgálására, írásbeli feljelentés által, melyet a jogok sérülése utáni nyolc nap alatt kell átadni az igazgatónak.