Iskolánk két épületből áll. A központi épület a Magyar kommün u. 55. a másik a Szervó Mihály u. 64/a alatt található. Ezekben közel 900 diák tanul 47 tagozaton. 24 tagozatban szerb nyelven, míg 23-ban magyar nyelven folyik a tanítás. Mindkét épületben van napközi is az I-IV. osztályos diákok  részére
 

Iskolatörténet

 

Iskolánk története szorosan kötődik a telepőlés történetéhez. A falu 1890-ben létesült a Magyar Királyi Kamara  betelepítési politikájának eredményeként.

 

Muzslya 6km távolságra van Becskerektől, az akkori Torontál vármegye közigazgatási, gazdasági és kulturális központjától, és a Bega job partján fekszik. Kezdetben a településen ek 2680  magyar lakost illetve 423 családot számlált.1971-től Muzslya Nagybecskerek XIV.helyi közössége.

 

Az óvoda 1892 , az iskola 1893-ban míg a templom 1902-ben épült.

 

Az első iskolacsengő 1893-ban csendült meg az állami népi négyosztályos általános iskolában.

 

Iskolánk első tanügyi munkásai Gruisz Sándor, tanító-igazgató, valamint tanítónő felesége és Szegfű Sándor, tanító voltak A tanítás két váltásban folyt , és a 420 tanuló igen renszertelenül járt iskolába.

 

A falu lakossága igen nehéz körülmények között élt, ezt bizonyítja az a tény  is, hogy a 8-10 éves gyerekeknek nehéz munkákat kellett végezniük.A lakosság 95%-a földművelésből élt. Az I: világháború után Vajdaságot az  SZHSZ Királysághoz csatolták, tehát Muzslyára is ugyanaz a sors várt, mint a többi településre.

 

1920 és 1930 között megjelentek az első tanyák(70). A tanyavilágban élő diákok részére  1936-ban Deonicán iskola épült, mely 1985-ig működött.

 

1928 végén 19 optáns családot telepítettek  Felső Muzslyára, az akkori állami kincstári földekre.Tódor tanyája közelében megnyilt a szerb nemzetiségű gyerekek részére az úgynevezett optáns iskola,mely 1955-ig működött, és az iskola utolsó tanitója Veselin Dimitrijevic volt.


Mindkét iskola fontos szerepet töltött be a falu kulturális és társadalmi életében, különösen fontos volt az irástudatlanok oktatása.

 

1955-től nyolcosztályos az általános iskola. A város gyors gazdasági fejlődésének köszönve mind több környékbeli fiatal települ Muzslyára.

 

A kinti épület 1964-ben épült, eleinte négyosztályos iskola volt, majd később nyolcosztályossá vált.Igy  a tanitás már két épületben folyik  3-4 magyar nyelvű és 1-2 szerb nyelvű tagozattal. Ma is kétnyelvű iskola vagyunk.

 

1972-ben fölépül a központi épület is, és ekkor 1270 tanulója volt .Az iskola Szervó Mihály nevét viseli.