A tanárok jogait, kötelezettségeit és felelősségét Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló Törvény és a Munkatörvény határozza meg.

A tanárok kötelezettségei és felelőssége

A tanárok feladata, hogy kompetenciájukkal biztosítsák az oktatás és nevelés céljainak elérését, az oktatás és nevelés elveit, a tanulók előtudását, szükségleteit, érdeklődéseit és külön lehetőségeit figyelembe véve.
A tanár kötelessége, hogy munkájával és viselkedésével hozzájáruljon az intézmény pozitív hangulatának emeléséhez, és hogy azonnal, ahogy tudomására jut, írásbeli jelentést tegyen az igazgatónak, ha a gyermekek és a tanulók jogai sérülnek.

A munkahelyi kötelezettség könnyebb vagy súlyosabb megsértéséért, vagy anyagi kár szándékos, illetve figyelmetlenség által való előidézéséért a tanár felelősségre vonható, az intézmény általános aktáival és törvényeivel összhangban.

A munkakötelezettség megsértése a tanár által

A munkakötelezettég megsértésének súlyosabb formái a foglalkoztatott által:

 1. bűncselekmény elkövetése a munkahelyen vagy a munkával kapcsolatban;
 2. a gyermekek és a tanulók alkoholfogyasztásra való buzdítása, vagy alkohol átadása, vagy az alkohol beszerzésének és fogyasztásának eltitkolása;
 3. a tanulók kábítószer vagy pszichoaktív szerek fogyasztására való buzdítása, vagy ennek lehetővé tétele, vagy kábítószerek beszerzésének és fogyasztásának eltitkolása;
 4. fegyverviselés az intézményben;
 5. az iskola tanulója felkészítésének megfizettetése, ha a tanár is ugyanabban az iskolában dolgozik – osztályozás, illetve vizsgáztatás érdekében;
 6. ittas vagy részeg állapotban való megjelenés a munkahelyen, alkohol vagy más bódító szerek fogyasztása a munkahelyen;
 7. három napi igazolatlan távolmaradás a munkahelyről;
 8. a nyilvántartásban vagy hivatalos okmányban szereplő adatok jogtalan megváltoztatása;
 9. a gyermekekre, tanulókra és a foglalkoztatottakra vonatkozó biztonsági előírások be nem tartása;
 10. a nyilvántartások, hivatalos igazolások megsemmisítése, megsértése, rejtegetése vagy az intézményből való kicsempészése;
 11. az írásbeli felmérők eredményeinek fel nem mutatása a tanulók, a szülők, illetve más törvényes képviselők felé;
 12. az intézményt felügyelő személy, szülő vagy más törvényes képviselő fogadásának és a nyilvántartások megmutatásának elutasítása;
 13. mások adatainak jogtalan eltulajdonítása, felhasználása és nyilvános megmutatása;
 14. törvénytelen munkafolyamat vagy olyan tevékenység elkövetése, amivel a gyermek, a tanuló vagy más foglalkoztatott jogai sérülnek;
 15. az igazgató által elrendelt feladatok vagy utasítások el nem végzése, vagy nem időre ill. hanyagul való elvégzése;
 16. a munkaviszonnyal járó jogokkal való visszaélés;
 17. az iskola anyagi eszközeivel, belterével, felszerelésével és vagyonával való törvénytelen rendelkezés;
 18. a munkakötelezettség másfajta megsértései, a törvénnyel összhangban..

A felelőtlen tanárok büntetései

A munkakötelezettség súlyosabb megsértéséért és a nem engedélyezett tevékenységek megsértéséért az intézményben fegyelmi eljárást indítanak és vezetnek.
A tanárt írásbeli figyelmeztetéssel, pénzbírsággal, a munkahelyről való eltávolítással és munkaviszonyának megszüntetésével büntethetik.
A munkakötelezettség könnyebb megsértéséért járó büntetések az írásbeli figyelmeztetés és azon havi munkabér 20%-ának levonása, amelyik hónapban a döntést meghozták, és a levonás három hónapig érvényes.
A munkakötelezettség súlyosabb megsértéséért járó büntetés azon havi munkabér 20%-35%- ának a levonása, amelyik hónapban a döntést meghozták, és a levonás hat hónapig érvényes.
A foglalkoztatott, aki viselkedési szabálysértést követ el, amivel valakinek a tekintélyét, becsületét vagy méltóságát sérti, pénzbírsággal vagy három hónapos, ideiglenes munkahelyi kizárással büntetendő.
A foglalkoztatott, aki diszkriminációt, erőszakot, bántalmazást, illetve elhanyagolást követ el, vagy másodszor követ el viselkedési szabálysértést, amivel valakinek a tekintélyét, becsületét vagy méltóságát sérti, a munkahelye megszüntetésével büntetendő.
A jogokról, kötelezettségekről és felelősségről szóló végzésre a foglalkoztatottnak joga van fellebbezni az igazgató által kézbesített végzés napjától számított 15 napon belül.