A 2024/2025-ös tanévben azok a gyerekek íratkoznak iskolába, akik a tanév kezdetéig legkevesebb hat és fél, és legtöbb hét és fél évesek lesznek (2017.03.01. és 2018.02.28. között születtek).

Kivételes esetben, szülői kérésre a hat és hat és fél év közötti gyerek (2018.03.01. és 2018.08.31. között született) is beíratható az iskolába, ha eleget tesz az iskolaérettségi felmérés elvárásainak (a felmérést iskolánk pszichológusa végzi).

Tekintettel arra,hogy a szülőnek joga van iskolát választani a gyereke számára függetlenül a lakcímétől, beírathatja iskolánkba gyerekét akkor is, ha nem laknak a közelében. (a bejelentkezéseket az 023/528-061-es telefonszámon és az osservo@osservo.edu.rs e-mail címen várjuk)

A beíratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

  • Orvosi bizonylat (a gyerekorvos adja ki az orvosi vizsgálat alkalmával)
  • Lakcímigazolás *
  • Anyakönyvi kivonat *
  • Bizonylat az óvodai előkészítő program elvégzéséről (az óvoda adja ki a tanév végén)

*ezeket a dokumentokat az iskola elektronikus úton szerzi be

Hamarosan megjelenítjük az elektronikus bejelentkezéssel kapcsolatos részleteket is.

A sikeres közreműködés reményében izgatottan várjuk április 1-ét, amikor megkezdődik az íratkozás az iskolába.

A szakmunkatársak: Hajder Jasmina pszichológus és Tóbiás Csilla pedagógus


Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény szerint az általános iskola első osztályába azok a gyerekek iratkozhatnak be, akik az iskolaév kezdetekor legalább hat és fél, és legtöbb hét és fél évesek és egészségesek.

A gyerekek tesztelése a beiratkozás után, az iskolapedagógus által meghatározott időpontban történik.

7 és fél évesnél idősebb gyerekek is beiratkozhatnak, akik betegség vagy egyéb igazolt ok miatt még nem iratkoztak be az első osztályba.

A gyerekek egészségi állapotáról szóló igazolást a megfelelő egészségügyi intézmény adja ki (a nagybecskereki Gyermekdiszpanzer), az elvégzett orvosi vizsgálat után.

 Azt a gyermeket, aki az iskola területén lakik, az iskola köteles beiratni.

A szülő kérésére, és a belteri lehetőségek figyelembe vételével, az iskola olyan gyermeket is beirathat, aki más iskola területéhez tartozik.

Az olyan gyermek beiratásához szükséges kérelmet, aki lakhelyét illetően nem tartozik az iskola területéhez, 2022. február 1-jéig át kell adni az iskola titkárának.

Az általános iskola első osztályába való beiratás új eljárásai a 2024/2025-ös iskolaévre vonatkozólag

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium új szoftvert biztosít, mely a Szerb Köztársaság minden általános iskolájában használatos lesz az első osztályba való beiratáshoz.

A szülőknek így nem kell majd papírformában átadniuk a beiratáshoz szükséges iratokat, hanem lehetőségük lesz arra, hogy beadják kérelmüket, és a szükséges iratokat az iskola fogja beszerezni, elektronikus úton.