(“A Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja” 46/2019 és 104/2020 szám)

(részletek)

Az erőszak és a bántalmazás fizikai, pszichikai (emocionális), szociális és digitális jellegű lehet.
A gyermek vagy a tanuló személyiségével való visszaélésnek tekinthető minden, amit az egyén, illetve az intézmény elkövet vagy nem követ el, ami negatívan hat rá, kárt okoz neki,  csökkenti biztonságos és egészséges fejlődésének lehetőségét, és tehetetlen helyzetbe hozza  az egyén vagy az intézmény iránt (pl. a sport területén való visszaélés, politikai, vallási, komerciális és egyéb célok érdekében).

Az intézményben dolgozók joga, kötelessége és felelőssége az erőszak, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzésében

Az erőszak, a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzésének érdekében az intézménynek kötelessége minden foglakoztatottat, a gyermekeket és a szülőket is megismertetni a jogaikkal, kötelezettségeikkel és felelősségükkel, melyeket a törvény előír.

A szülő, a gyermek és a tanuló érdekében, köteles közreműködni az intézménnyel, részt venni a megelőző eljárásokban és aktivitásokban, elismerni és tiszteletben tartani gyermeke, más gyermekek és tanulók, az alkalmazottak, más szülők és további személyek személyiségét.

A kiközösítéstől, erőszaktól, bántalmazástól és elhanyagolástól való megvédés csapata

Az iskolában külön csapat működik a hátrányos megkülönböztetés, az erőszak, a bántalmazás és elhanyagolás kivédése ellen.
A védőcsapat fő feladatai:
a védőprogram előkészítése, intézkedések ajánlása a megelőzés és a megvédés érdekében, a szülők bekapcsolása a megelőző és interventális intézkedések és aktivitások végrehajtásába, a megtett intézkedések hatásának a követése és értékelése, a gyermekek és a tanulók védelmében, más hivatalos szervek szakembereivel való kapcsolatok fenntartása, a gyermekeknek és a tanulóknak az erőszaktól, a bántalmazástól és elhanyagolástól való mindent átfogó  védelme érdekében nyilvántartás vezetése és őrzése, a szakmai testületek  és az irányító szervek értesítése az eredményekről.

A gyermekek és tanulók megvédéséről szóló dokumentációhoz és az adatokhoz való hozzáférés engedélyezettségéről az igazgató dönt, kivéve, ha a törvény alapján, a bíróság vagy más illetékes szerv kérésére köteles azokat hozzáférhetővé tenni. A dokumentáció nyilvános célokra való felhasználásának és az adatokkal való kezelésnek a törvénnyel összhangban kell történniük.
A helyzet elemzése, az erőszak, a bántalmazás és az elhanyagolás folyamatának követése, a megtett intézkedések és aktivitások minőségének értékelése és hatása alapján határozza meg az intézmény további terveit a gyermekek és tanulók az erőszaktól, a bántalmazástól és az elhanyagolástól való megvédése terén.