Az inklúzió minden gyermek (képességeitől és származásától független) bekapcsolását és befogadását jelenti a korának megfelelő osztályba az iskolában.

Az inklúzió célja az oktatásban a minőségibb oktatás biztosítása minden tanuló számára, egyforma feltételek mellett, mert az oktatásban részesülésre való jog, mint emberi jog, nemzetközi jogi aktákkal, a Szerb Köztársaság Alkotmányával és más törvényekkel együtt garantált.

Az inklúzió egyes tartalmak, hozzáállások és stratégiák megváltoztatását és felcserélését jelenti, hisz a rendes oktatási rendszer felelős az összes gyermek oktatásával kapcsolatban.

Az inkluzív oktatás a következő megállapításokon alapul:

 • Minden gyermek képes tanulni és joga van az oktatásra és nevelésre
 • Egyes gyermekeknek, fejlődési rendellenességeik miatt, pótsegítségre van szükségük az oktatásban
 • A gyermekek legjobban a korosztályuk  csoportjában képesek tanulni.

Az inklúzihoz tartoznak:

 • A fejlődési rendellenességgel küszködő gyermekek
 • A fogyatékos gyermekek
 • A társadalom legszélső rétegeiből származó gyermekek
 • A tehetséges gyermekek

Az inklúziós terv és program a gyermek kognitív, emocionális és kreatív fejlődésére irányul, és a 21. század négy oktatási tartóoszlopára épül:

 • tanulni, hogy tudjunk
 • tanulni, hogy cselekedjünk
 • tanulni, hogy élni tudjunk
 • tanulni együtt élni.

Az inklúzió feladata, hogy ne a tanulók jellemét, hanem az iskolákat változtassa meg.

A gyermekek, akiknek pótsegítségre van szükségük, legyenek az osztály integrált tagjai, legyenek megbecsülve és elfogadva.

Gyakorlati tanácsok és stratégiák arról, hogyan tanítsuk a fejlődési rendellenességekkel küszködő és a fogyatékkal élő tanulókat

Hogy mikor szükséges és mikor lehet individuális oktatási tervet alkalmazni a tanulók esetében, arról A pótoktatásról, a gyermekek és tanulók egészségügyi és szociális támogatásáról szóló szabályzatban olvashatunk.

Néhány jellemző olyan gyermekekről, akiknek inkluzív oktatás szükséges:

 • tanulási nehézségei vannak
 • fejlődési rendellenességekkel küzd vagy fogyatékkal él
 • szociálisan, gazdaságilag, kulturálisan, nyelvileg szegény környezetből származik vagy ott él
 • más okok miatt joga van az oktatásban való támogatáshoz.

A póttámogatás egészségügyi, szociális és oktatási támogatást jelent, amiben a gyermek részesül, és amelyek lehetővé teszik számára a teljes társadalmi bekapcsolódást, a fejlődést és a haladást.

A gyermek szükségleteit fel kell mérni, hogy a családban, a rendes oktatási rendszerben, az iskoláskor előtti vagy az iskolai külön csoportban, a szociális és egészségvédelmi intézményben, a törvénnyel és más előírásokkal összhangban  biztosítani tudják a támogatás különböző formáit:

     Közvetlen póttámogatások, amelyekhez további anyagi eszközök szükségesek:

 • tankönyvek és tanítási eszközök megfelelő alkalmazása és beszerzése
 • individuális oktatási terv
 • a nyelvi akadályok leküzdése, mint a nem szerb anyanyelvű gyermekek támogatási formája
 • saját kísérő biztosítása a gyermek számára, a másokkal való könnyebb kommunikáció és működőképesseg érdekében
 • az oktatás megszervezése mint támogatás, az iskolából való hosszabb kimaradás esetén, súlyos és hrónikus betegség miatt
 • pszichológus vagy más, a gyermeket jól ismerő személy alkalmazása, mint egészségügyi támogatás
 • és egyéb póttámogatások.