Наша школа се састоји из две зграде. Централна зграда је у улици Мађарске комуне 55, а друга зграда се налази у улици Серво Михаља 64/а. Имамо укупно око 853 ученика распоређених у 48 одељења. Од тога у 24 одељења настава се одвија на српском, а у 24 одељења на мађарском наставном језику. У обе зграде функционише полудневни боравак за ученике од И до ИВ разреда.

Наша школа се може представити и изводом из актуелног Развојног плана школе. Наша мисија је веровање да је различитост, уважавање и размена националног и културног наслеђа богатство. Због тога је читав наш рад, поред образовања и васпитања, посвећен неговању толеранције и узајaмног уважавања.

Визија, којој тежимо, је школа која ће неговати партнерске односе свих заинтересованих актера. У таквој школи ће компетентни наставници организовати наставу у којој ће ученици лакше и брже учити, а родитељи бити уважавани као равноправни учесници у раду школе.


Историјат школе

Историјат наше школе је строго у вези са настанком Мужље. Мужља је настала 1890 године као резултат политике насељавања тадашње Мађарске Краљевске Коморе.

Мужља се налази на око 6 км од центра града (тадашњег Бечкерека), који је у оно време био привредни, политички, културни И друштвени центар округа Торонтал. Налази се на десној обали реке Бегеј. На самом почетку ту се доселило око 2680 људи, односно 423 породице. Од 1971. Мужља постаје XIV Месна Заједница Зрењанина.

Забавиште је основано 1892., док је црква саграђена 1902.

Школско звоно се први пут огласили 1893. године. Школа је имала четири разреда.

Први просветни радник наше школе је био Груис Шандор И имао је функцију директора И учитеља. Поред њега децу су подучавали његова супруга и Сегфи Шандор учитељ. Настава се одржавала у две смене, а око 420 ученика је прилично нередовно похађала часове.

Житељи Мужље су живели под доста тешким условима, а то доказује И чињеница да су деца већ од 8.-ме године живота обављала тешке физичке послове. 95% становништва је живело од пољопривреде.

Између 1920. и 1930. год. настали су први салаши (70). За ове људе саграђена је школа на Деоници 1936.-те године, која је радила до 1985.

Крајем 1928. досељено је 19 оптант породица у тзв Горњу Мужљу. У близини Тодоровог салаша саграђена је прва школа за ову децу српске националности, тзв. оптант школа која је радила до 1955. Последњи учитељ ове школе је био Веселин Димитријевић.

Обе школе су имале изузетно велику улогу у културном И друштвеном животу села, посебно у описмењавању становништва.

год.,захваљујући брзом економском развоју Зрењанина доселило се доста младих у Мужљу, тако да се основала основна школа са осам разреда.

Зграда у улици Серво Михаљ саграђена је 1964.-те године. У почетку је радила као четворогодишња, да би временом постала осмогодишња. Настава се одвијала у две зграде, постојала су 3-4 одељења на мађарском И 1-2 одељења на српском наставном језику. Наравно И дан данас смо двојезична школа.

год. Саграђена је данашња централна зграда у улици Мађарске комуне. Интересантно је напоменути да је наша школа тада бројала око 1270 ученика.