ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОСТУПКА НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Број: 1379 Датум: 15.09.2020                                                                 Зрењанин, септембар  2020. године На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама о основама система образовања и васпитања […]