Серво Михаљ био је једна од најистакнутијих личности Народноослободилачке борбе на тлу Баната. Рођен је 1900. у Великом Бечкереку у занатлијској породици. Био је радник у кројачкој задрузи. Са двадесет година улази у синдикат, а одмах затим и у КПЈ. Залагао се за права радника, више пута је притваран и пребијан од стране полиције. Ухапшен је 1929. и од Суда за заштиту државе осуђен на десет година робије у Сремској Митровици. Тамо су се налазили многи истакнути чланови партије, тако да је са собом понео везе које ће се показати важнима за развитак покрета у Војводини. Након повратка у родни град 1939. одмах ступа у контакт са Жарком Зрењанином и улази у сам врх партијске организације. Током априлских догађаја 1941. учествовао је у премештању ПК КПЈ из Новог Сада у Петровград. Комитет се више пута састајао у његовој кући, а по отпочињању устанака, поред политичких, вршио је и војне дужности. Учествовао је у формирању свих партизанских одреда на тлу Баната, а од маја месеца био је тражен и морао је да пређе у илегалу.

Ухапшен је у једној од својих база у Петровграду, свирепо је мучен у свом граду, а затим је пребачен у Бањицу где је напослетку и стрељан 19. септембра 1941, истог дана када је у Петровграду извршена егзекуција више родољуба на Житном тргу. По њему име носи више школа у Војводини. За Народног хероја Југославије проглашен је 5. јула 1951.