Распоред звона за одељења првог циклуса

Распоред звона Распоред звона

Група А

Група Б

1. час
8,00 до 8,30
1. час
12,00 до 12,30
2. час
8,35 до 9,05
2. час
12,35 до 13,05
Ужина 10'' за 1. и 3. разред
Ужина 10'' за 1. и 3. разред
3. час
9,15 до 9,45
3. час
13,15 до 13,45
Ужина 10'' за 2. и 4. разред
Ужина 10'' за 2. и 4. разред
4. час
9,55 до 10,25
4. час
13,55 до 14,25

дезинфекција

дезинфекција

Група Б

Група А

1. час
10,45 до 11,15
1. час
14,45 до 15,15
2. час
11,20 до 11,50
2. час
15,20 до 15,50
Ужина 10'' за 1. и 3. разред
Ужина 10'' за 1. и 3. разред
3. час
12,00 до 12,30
3. час
16,00 до 16,30
Ужина 10'' за 2. и 4. разред
Ужина 10'' за 2. и 4. разред
4. час**
12,40 до 13,10
4. час**
16,40 до 17,10

Распоред звона за одељења другог циклуса

Распоред звона Распоред звона

Група А

Група Б

1. час
13,30 до 14,00
1. час
8.00 до 8.30
2. час
14,05 до 14,35
2. час
8.35 до 9.05

Ужина 10'' за 5. и 7. разред
Дезинфекција учионица 6. и 8. разреда

Ужина 10'' за 5. и 7. разред
Дезинфекција учионица 6. и 8. разреда

3. час
14.45 до 15.15
3. час
9.15 до 9.45

Ужина 10'' за 6. и 8. разред
Дезинфекција учионица 5. и 7. разреда

Ужина 10'' за 6. и 8. разред
Дезинфекција учионица 5. и 7. разреда

4. час
15,25 до 15,55
4. час
9,55 до 10.25
5. час
16,00 до 16,30
5. час
10,30 до 11,00
6. час
16,35 до 17,05
6. час
11,05 до 11,35