Основна школа ,,Серво Михаљ“ Зрењанин
Број: 9
Датум: 10. 01. 2022. године

Стручна спрема Број систематизованих извршилаца на свим радним местима Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) Укупан број запослених/ ангажованих

Висока

57,6
48,56
9,0443
57,6
Виша
6,66
6,11
0,55
6,66
Средња
3
2
1
3
Нижа
12,77
9
3,77
12,77
Укупно
80,03
65,67
14,36
0
80,03

Укупан број запослених на неодређено време ,којима је радни однос престао у претходној (2021.) години:   2,0777

Укупан број новозапослених на неодређено време  у претходној календарској ( 2021.)  години:     1,1111

– на одређено време у својству приправника: 0

  • укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској (2022.) години : 0
  • укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској (2022.) години: 0