Овде можете прочитати летопис за школску 2018/2019. годину.

Летопис је начин записивања (историјски жанр) који представља временски (више или мање) детаљан запис историјских догађања.
Запис догађаја сваке године у летописима почиње речима: „Лета…“ или „У лето…“ (то јест „Године… (те и те)“), одакле и потиче назив – летопис, а вештина писања летописа се назива Летописање.
Аналогије речи летопис (синоними) биле би: хроника, годишњак или анали.