Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022 и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

Линк: календар активности.